• Bel ons +316 526 162 43 or
  • Email info@circleofmusic.nl

Wat we doen

Zangtheater Circle of Music is een amateurvereniging die wekelijks repeteert om in het voorjaar (maart, april, mei) een aantal optredens te kunnen verzorgen.

Vereniging Zangtheater Circle of Music

Vereniging Zangtheater Circle of Music

Zangtheater Circle of Music is een vereniging. De groep bestaat idealiter uit twintig mensen - zes sopranen, zes alten, vier bassen, vier tenoren -. Dit zijn betalende leden.

Circle of Music wordt steeds meer een projectgroep waarbij leden voor een vol seizoen meedoen om een programma te verzorgen om dat te vaker te spelen op verschillende locaties in de regio. Het seizoen wordt afgerond met twee optredens in ons thuistheater, het Agora theater in Lelystad.
Eind november, begin december kunnen mensen zich weer opgeven voor een nieuw seizoen. Dit is ook het moment dat nieuwe leden geworven worden en zich aan kunnen melden.

Vanuit de leden is een bestuur gekozen dat een aansturende functie heeft betreft de organisatie van het project. Circle of Music streeft er naar een open en gezellige vereniging te zijn waarin iedereen welkom is. Er is dan ook gekozen om de contributie laag te houden zodat dit geen reden kan zijn voor iemand om niet lid te worden.

Het zangtheater wordt op artistiek niveau begeleid door verschillende professionele krachten, die zich ook buiten de repetities volop inzetten voor het zangtheater.

Optredens

Optredens

Zangtheater Circle of Music streeft ernaar ieder jaar een productie te realiseren van hoog niveau met een eigen stijl. Vanaf 2014 is er gekozen om de optredens plaats te laten vinden in het najaar in plaats van in het voorjaar. In het voorjaar is er veel concurrentie van andere culturele activiteiten. Bovendien was er ook vanuit de zorginstellingen vraag naar optredens in het najaar.

Naast de grotere – publieke en besloten – optredens vindt Circle of Music het van belang dat ook diegenen bediend worden die doorgaans niet in staat zijn optredens bij te wonen. Het zangtheater treedt dan ook regelmatig op in verzorgingstehuizen voor ouderen en geestelijk of meervoudig gehandicapten. De vereniging wil zich ook de komende jaren blijven committeren aan dit doel.
Meedoen?

Meedoen?

Ieder jaar beslissen leden of ze weer een productie mee willen doen. Ook kiezen ze er soms voor een jaartje niet mee te doen. Het is hard werken zo'n voorstelling maken. Het vraagt behoorlijk veel, maar het is ook ontzettend leuk. Theo Bleeker zorgt er voor dat je muzikaal steeds beter wordt en Wilco Herrema doet hetzelfde met je acteertalenten. Iedereen krijgt zijn kansen zich te ontplooienen we hebben het ontzettend gezellig met zijn allen. Kom je eens een keer kijken? Elke dinsdag tussen 20:00 uur en 22:30 uur in de Brink te Lelystad.

Nieuwe leden kunnen zich in november/december aanmelden om het volgende seizoen mee te spelen. Op die manier krijgen meer mensen de kans om te participeren en ervaring op te doen met de combinatie van koorzang en theater, en het zelf ontwikkelen van eigen programma's. Er is ruimte voor ieder lid om zich te verdiepen in de verschillende aspecten van de productie.